วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เมื่อท่าน"สมัครสมาชิก"แล้ว หากท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.เลือกตั้งค่าบัญชี

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน worldlotto ขั้นตอนที่1

2. เลื่อนลงมาด้านล่าง กดที่แถบข้อความ "เปลี่ยนรหัสผ่าน"

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน worldlotto ขั้นตอนที่2

3.กรอกรหัสความปลอดภัย ตัวอย่าง 0502 แล้วกดถัดไป

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน worldlotto ขั้นตอนที่3

4.รอรับ รหัส OTP จากมือถือของท่าน แล้วกรอกลงช่อง ยืนยันหมายเลข OTP (ถ้าไม่ได้รับ SMS สามารถกด ส่งรหัสยืนยันใหม่ได้)

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน worldlotto ขั้นตอนที่4

5.เมื่อมาถึงขั้นเปลี่ยนรหัสผ่านให้ทำการดังนี้

5.1 กรอก รหัสผ่านปัจจุบัน

5.2 กรอก รหัสผ่านใหม่

5.3 ยืนยัน รหัสผ่านใหม่

เสร็จแล้วกด บันทึกข้อมูล เป็นการเสร็จเรียบร้อย

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน worldlotto ขั้นตอนที่5